بزرگسال

متخصص روانشناسی بزرگسال روانشناس درمانگری است که به درمان اضطراب، افسردگی و دیگر مشکلات روحی و روانی را در حوزه تخصصی خود را درمان می کند. متخصص روانشناسی بزرگسالان مرکز مشاوره مکث دکتر سهیلا عیسایی، با چندین سال سابقه درمان، آماده اریه مشاوره جهت حل مشکلات شما مراجعین محترم در تابستان سال 1399 می باشد. متخصص روانشناسی بزرگسال بسته به نیاز با استفاده از رویکرد طرحواره یا رفتاری جلسات را پیش میبرد. معمولا پس از ارزیابی مراجع توسط ارزیابگر فرد مذکور به متخصص رفتاری یا روانکاوی ارجاع داد میشود.

متخصص روانشناسی بزرگسال در روانکاوی مسائل را از ریشه و اساس آنها بررسی میکند. مشکلات بصورت ریشه ایی و بنیادی حل و فصل می شود. زیرا آنچه امروزه در روان ما به عنوان آسیب شکل گرفته، بدون شک ریشه در سالهای اولیه زندگیمان دارد. تفسیر و تحلیلی که در آن سالها بر روی مسائل پیرامونمان داشته ایم و تصمیماتی که در همان سالها در ناخودآگاهمان گرفته شده بر رفتارهای امروز و عملکرد فعلی مان مؤثر است.

متخصص روانشناسی اضطراب

یک متخصص روانشناسی اضطراب، ریشه اضطراب را مورد بررسی قرار میدهد و کم کم ممکن است به دوره ایی از کودکی فرد برسد که در چهار یا پنج سالگی در خانه تنها مانده و احساس تنهایی وجودش را فرا گرفته است. بنابراین تعبیر و تفسیر او در این سن میتواند این باشد که همیشه تنها خواهد ماند و کسی به داد او نخواهد رسید. این شکل از بررسی مسائل به زمانی مانند پنج تا ده جلسه نیاز دارد که مراجع بتواند با تداعی آزاد (صحبت در مورد هر آنچه به ذهنش خطور میکند) به آن دست پیدا کند.

متخصص روانشناسی بزرگسال

اما یک متخصص روانشناسی بزرگسال با رویکردهای رفتار درمانی یا شناختی، وقتی با فرد مضطربی مواجه میشوند، ابتدا فرد را ارزیابی می کند و بعد از آن درمان میتواند بر اساس سطح اضطراب مراجع بررسی و اجرایی شود. همچنین درمان بزرگسالان می تواند به شکل روان درمانی یا دارو درمانی باشد که توسط روانشناس یا روانپزشک این کار انجام می شود.

پزشکان این دپارتمان