سوالات متداول

سوالات متداول

در زیر برخی از سوالاتی که اکثر مراجعین پرسیده اند را ذکر می کنیم. اگر سوال خود را پیدا نکردید در زیر همین بخش سوال خود را بپرسید.

متناسب با نوع مشاوره موردنیاز متفاوت است.

شما می توانید با دریافت وقت مشاوره قبلی نسبت به دریافت وق مشاره از هر یک از سه شعب اقدام نمایید.

حتما سر ساعت تعیین شده مراجعه نمایید.

شما می توانید از طرق مختلف انتقادات و پیشنهادات خودرا به ما اعلام کنید.

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

فرم ثبت سوالات شما