گرید مطالب

طرح 1

چگونه باید تصمیم گرفت؟

چگونه باید تصمیم گرفت؟ مدل تصمیم‌گیری فرآیندی است که برای هدایت تیم‌ها برای تصمیم‌گیری که می‌تواند به نفع…

مديريت مبتنی بر هدف چيست ؟

مديريت مبتنی بر هدف چيست ؟ به طور کلی انواع مختلفی از مدیریت وجود دارد: مدیریت بر اساس…

تئوري X و تئوري Y در رفتار سازمانی

تئوري X و تئوري Y در رفتار سازمانی در سال 1960، داگلاس مک گرگور استاد مدیریت در مؤسسه…

تفاوت مديران و كاركنان از چهار بعد فرهنگ ملی

تفاوت مديران و كاركنان از چهار بعد فرهنگ ملی چهار بعد فرهنگ ملی هافستد در دهه 1970، گیرت…

مدیریت کیفیت جامع TQM چیست ؟

تعریف اصلی مدیریت کیفیت جامع (TQM) مدیریت کیفیت جامع TQM  چیست ؟TQM یک رویکرد مدیریتی برای موفقیت بلندمدت…

هدف های رفتار سازمانی

هدف های رفتار سازمانی توجیه ، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی است . توجیه هنگامی که می…

طرح 2

اختلال دوقطب و علائم شایع آن

اختلال دوقطبی چیست

تعریف اختلال دوقطبی اختلال دوقطبی چیست: (دوقطبی شیدایی- افسردگی ) نوعی اختلال روانی است که موجب تغییرات شدید…

تئوري X و تئوري Y در رفتار سازمانی

تئوري X و تئوري Y در رفتار سازمانی در سال 1960، داگلاس مک گرگور استاد مدیریت در مؤسسه…

تفاوت مديران و كاركنان از چهار بعد فرهنگ ملی

تفاوت مديران و كاركنان از چهار بعد فرهنگ ملی چهار بعد فرهنگ ملی هافستد در دهه 1970، گیرت…

چگونه باید تصمیم گرفت؟

چگونه باید تصمیم گرفت؟ مدل تصمیم‌گیری فرآیندی است که برای هدایت تیم‌ها برای تصمیم‌گیری که می‌تواند به نفع…

مديريت مبتنی بر هدف چيست ؟

مديريت مبتنی بر هدف چيست ؟ به طور کلی انواع مختلفی از مدیریت وجود دارد: مدیریت بر اساس…

مدیریت کیفیت جامع TQM چیست ؟

تعریف اصلی مدیریت کیفیت جامع (TQM) مدیریت کیفیت جامع TQM  چیست ؟TQM یک رویکرد مدیریتی برای موفقیت بلندمدت…

طرح 3

طرح 4 (جدید)

طرح 5 (جدید)