نوشته های روانشناسی

چگونه باید تصمیم گرفت؟

چگونه باید تصمیم گرفت؟ مدل تصمیم‌گیری فرآیندی است که برای هدایت تیم‌ها برای تصمیم‌گیری که می‌تواند به نفع شرکت‌ها باشد،…

اختلال دوقطب و علائم شایع آن

اختلال دوقطبی چیست

تعریف اختلال دوقطبی اختلال دوقطبی چیست: (دوقطبی شیدایی- افسردگی ) نوعی اختلال روانی است که موجب تغییرات شدید در خلق…